<h1>Borgmester  Bo Hansen</h1>

Borgmester Bo Hansen

Det har været fire fantastiske år som Svendborgs borgmester. En periode hvor vi som kommune har oplevet befolkningstilvækst, vi er blevet synlige for Christiansborg og politisk har den brede konstituering i byrådet skabt grobund for udvikling.

Sammen har vi gødet jorden

Tidligere valgkampe har handlet om kommunens svage økonomi, manglende udvikling eller politiske uroligheder. Det har vi fået styr på - sammen. En ordentlig hestekur i 2018 og en fin udligningsreform har sikret, at kommunens økonomi nu er sund. Politisk har den brede konstituering mellem partierne båret frugt. En bred opbakning til de langsigtede visioner for det sydfynske giver tryghed på vores velfærdsområder og sikkerhed for investorer. Vi taler ikke længere om lukning af dagtilbud og skoler. Eller af plejehjem. Det skyldes, at vi har fået skabt tildelingsmodeller, der gør vores decentrale institutioner bæredygtige. 

Vi er også blevet synlige for Christiansborg. Regeringen har leveret skattelettelser til det sydfynske, en ny og meget bedre udligningsreform, en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg og sidst men ikke mindst; en læreruddannelse til det sydfynske. 

Nu trækker Sydfyn igen

Vi har i mange år haft et befolkningstal, som har været svagt faldende eller stagnerende. Nu bliver vi flere. Fra 2017-19 er der flyttet 1211 fra København til Svendborg, og kun 873 er flyttet den anden vej. Det er utroligt flot, at en provinskommune kan tiltrække flere borgere fra hovedstaden end modsat. Især når man tænker på alle de studerende, som hvert år søger storbyens muligheder. Den positive udvikling fortsætter - i begyndelsen af marts havde vi det højeste antal indbyggere i kommunen siden 2010. 

Det skyldes blandt meget andet gode bosætningsmuligheder, ikke mindst i vores lokalområder. I den generelle debat og politisk har der været en tendens til at se på lokalområderne og byen, som om de står i modsætning til hinanden. Men de er hinandens forudsætninger. I denne byrådsperiode er der investeret mere end nogensinde før i udviklingen af vores lokalområder. Byrådet har, i enighed, afsat en række økonomiske puljer, der skal stimulere den fortsatte udvikling. Der er puljer til borgerbudgetter, anlægspuljer til konkrete projekter og en pulje på 23 mio. kr. til landsbyfornyelse.

Vi skal dyrke potentialerne

Prøv engang at tænke tilbage på, hvordan Frederiksøen så ud for 6-7 år siden. Omkranset af pigtrådshegn, stille og forladt. I dag kan man nyde en øl med sand mellem tæerne i strandbaren, imens der i den anden ende arbejdes på Træskibs- eller Stålskibsværftet eller i de kreative værksteder. Et andet eksempel er Tankefuld, som ikke mange spåede en lys fremtid. De fleste trak på smilebåndet af byrådets fejlslagne planer for området. “Det går aller”, som man siger på Sydfyn. I dag bugner ventelisterne til boligerne, og der er fuld gang i byggeriet i den bæredygtige bydel.

Det er tid til at rette ryggen på Sydfyn

Svendborgs potentialer er til at få øje på, og visionerne står i kø med tilflytterne og nye generationer. Hvad kan udviklingen af havnen med nye uddannelser ikke sætte i søen for bydelen mellem Nordre kaj og Nyborgvej med arbejdspladser, uddannelse og boliger? Hertil kommer aftalen om et Maritimt Erhvervshus, flere studieboliger, et nyt P-hus og visionære planer for Svendborgs kulturliv søsat af driftige kulturaktører som Baggårdteatret og Harders. 

Svendborg, kursen er sat!

Mærkesager

Jeg er klar til fire år mere som borgmester og mine primære fokusområder vil være på:

1. Uddannelse og Erhverv

2. Prioritering af velfærd

3. Levende lokalområder og kulturliv

4. Naturen og den grønne omstilling.

Klik nedenfor og læs mere om mine mærkesager og visioner for Svendborgs fremtid.

Bo Hansen Svendborg

Om Bo

Jeg er vokset op i et lille samfund på Sydlangeland, hvor solidaritet og fællesskab var fundamentet under samfundet. Her levede mennesker med forskellige livsvilkår side om side med en accept af forskelligheden og en fælles forståelse for, at i et lille samfund er vi afhængige af hinanden.

Sydfyn har mit hjerte, fordi jeg sætter pris på at leve i et samfund, hvor nogen ser ind til den ældre dame, som er blevet alene. Hvor vi låner haveredskaber af hinanden og passer børn for naboen, når der er behov. Derfor bor jeg også i dag med min kone Susanne og mine to piger Dora og Alberte i et miljø på Tåsinge, hvor fællesskabet er vigtigt. Hvor den lokale skole og foreningsliv er et af omdrejningspunkterne for en tryg opvækst.

I mit arbejdsliv har jeg altid beskæftiget mig med børn og unge. I de unge år som pædagogmedhjælper og håndboldtræner, senere som folkeskolelærer og UU-vejleder.

Politikeren Bo er også mennesket Bo, som kan samles i socialdemokraten Bo. Hvad mener jeg så med det?

For mig er det at være socialdemokrat en måde at være til i verden. Det er en grundlæggende måde at forholde sig til livet på, som bygger på solidaritet, fællesskab og retfærdighed. Som Astrid Lindgrens kloge Pippi Langstrømpe udtrykker det: Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtigelse til at være sød ved andre.