Levende lokalområder og kulturliv

Lokalområderne skal leve

Jeg ved ikke, om man som borger har bemærket det. Men vi taler ikke længere om lukning af dagtilbud, skoler eller plejehjem på Sydfyn. Det skyldes, at vi i denne byrådsperiode har haft succes med at skabe politisk enighed om nogle tildelingsmodeller, der gør vores decentrale institutioner økonomisk bæredygtige. Der er skabt ro om vores institutionsstrukturer, og det er altafgørende for vores lokalområder. 

Landområderne har klaret sig godt i de seneste års befolkningstilvækst. Især den vestlige del af kommunen - Ollerup, Ulbølle og Vester Skerninge - har mange nye borgere valgt til. Ser man på antallet af tilflyttere i forhold til antallet af indbyggere, så er det klart det mest eftertragtede sted at bo i 2020. Området er simpelthen hipt! Vi vil i de kommende år arbejde for at skabe flere almene boliger i lokalområderne. De første projekter kan blive i Vejstrup og i Ulbølle, hvor borgergrupper allerede har projekter klar. Det er vigtigt, at vi understøtter tilflytningen til landområderne med nye attraktive boliger til rimelige penge og holder liv i lokalsamfundenes nuværende erhverv og butikker. I et område har det dog knebet med tilflytning - i Kirkeby. Derfor har vi efter længere tids søgen fundet et egnet område til udstykning. Der er investeret mange penge i købet af arealet, fordi Kirkeby er et godt bud på et fremtidigt udviklingsområde.

For yderligere at stimulere udviklingen i lokalområderne har byrådet – igen i enighed – afsat en række økonomiske puljer. Der er afsat puljer til borgerbudgetter, anlægspuljer til konkrete projekter og en pulje på 23 mio. kr. til landsbyfornyelse. Der har ikke tidligere været investeret så massivt i udviklingen af vores lokalområder som i denne byrådsperiode. Derfor er jeg også ked af, at man politisk kommer til at fokusere på lokalområderne og byen, som om de to står i modsætning til hinanden. For de er hinandens forudsætninger.

Kulturen skal bakkes op

Svendborg har tiltrækningskraft. Musikere, skuespillere og forfattere vælger vores område til. Det gør de, fordi her er en ånd. Skabt af hippier og sømænd i fortiden og videreudviklet af nye kræfter de seneste år. Kultur opstår ikke af politiske beslutninger bag rådhusets mure, men blomstrer op af stærke lokale kræfter. Derfor skal vi politikere forstå, hvordan vi kan være medskabere og bidragsydere, når kulturens stærke kræfter går forrest. Vi står nu overfor nogle meget spændende udviklingsprojekter. Et nyt Baggårdteater på havnen og en mulig ny udvikling af Harders er gode eksempler på, at kulturens folk selv tager initiativet. I Socialdemokratiet kan vi godt lide modellen fra Baggaardsteatret, hvor teatret skaber en vision og efterfølgende engagerer kommunen. Vores opgave som politikere er at koble os på deres iderigdom og stille midler til rådighed, som kulturens folk efterfølgende kan åbne fonde med. Vi kunne sagtens forestille os lignende modeller i fremtiden for f.eks. Harders. 

Landsstævnet bliver en af de største begivenheder i 2022. Når Svendborg til sommer byder velkommen til DGI Landsstævne, skal de 25.000 deltagere mærke Svendborg-ånden. De skal opleve idræt og kultur smelte sammen. De skal mærke det gode liv. De skal nyde naturen. Og så skal de opleve en fest udover det sædvanlige. Det er vores opgave at stille rammerne til rådighed. Når vi taler om rammer for et landsstævne, så handler det om indkvartering, faciliteter, trafik og infrastruktur og om udnyttelsen af byens og naturens rum. Her kommer kommunens mange aktive foreninger i spil, som ved at stille frivillige kræfter til rådighed til gengæld får fyldt klubkasserne op. Landsstævnet er en stor investering, som kommer Svendborg til gode økonomisk gennem turismeomsætning og fyldte klubkasser og ikke mindst lærer vi en masse som by og Kommune. Den læring skal vi bruge til at skabe en Event Fond, så vi i samarbejde med erhvervslivet står stærkt og klar til at skabe fremtidens events med al vores viden og erfaring.

Derfor vil vi:
  • Sikre vores lokale børnehaver, skoler og ældrecentre.
  • Udvikle og nytænke borgerbudgetterne i lokalområderne. 
  • Være fødselshjælper for et iderigt kultur- og foreningsliv.
  • Afvikle Landsstævnet i 2022 på bedste vis.
  • Skabe en eventfond til fremtidige store events på Sydfyn i samarbejde med erhvervslivet.