Prioritering af velfærd

Der skal være plads til de mindste

Vi har prioriteret dagtilbudsområdet højt i den nuværende byrådsperiode. Der er skabt bedre normeringer til gavn for vores mindste borgere. Landspolitisk blev der lavet en aftale om lovbundne minimumsnormeringer med fuld virkning fra 2024. Her i Svendborg satte vi os for, at målet om flere hænder i daginstitutionerne skulle nås i 2021 - fremfor at vente til 2024. Derfor afsatte vi 14 mio.kr. i de nuværende budgetter. Det svarer til 34 flere fuldtids pædagogiske medarbejdere. I Kirkeby Børnehus har det betydet 52 timer mere pr. uge, i Gudbjerg Børnehus 27 timer mere og i Vesterlunden Nordlyset 47 timer mere. I den kommende periode står vi overfor en ny opgave. Vi glæder os over de mange tilflyttede børnefamilier, men det betyder også, at vi skal skabe flere vuggestue- og børnehavepladser, og det bliver den største opgave på området, som skal løses inden for de næste år.

Dem med behov skal have hjælp

Det er fællesskabet, der bærer os, og når velfærdens midler skal fordeles, vejer det tungest for mig, at vi prioriterer dem, som har størst behov for vores hjælp. Det har blandt andet handicappede borgere, som vi får flere af, da de heldigvis lever længere og dermed også har brug for hjælp over flere år. Efter et år med Corona er der også flere mennesker, som har brug for hjælp indenfor psykiatrien og flere familier, der har brug for samfundets støtte. I Socialdemokratiet vil vi altid kæmpe for at sikre flest mulige hænder til at udføre vores velfærd, og vi vil prioritere disse grupper først. 

Folkeskolen skal styrkes

Under nedlukningen har skoleelever mistet et år i det store fællesskab - både fagligt og socialt. Det påvirker både vores børns faglighed og læring, men mange børn og unge har også oplevet mere ensomhed og mistrivsel. I Svendborg har vi faglige, dygtige og dedikerede medarbejdere, der står klar til at bidrage med at indhente coronas efterslæb, og i Socialdemokratiet arbejder vi for at styrke vores gode folkeskole – fordi vi tror på den og altid har gjort det. Med tiltrækningen af læreruddannelsen til Svendborg har vi skabt en unik mulighed for at få flere voksne til at hjælpe børnene i hverdagen. De studerende på den nye læreruddannelse får alle på 3. og 4. årgang et ansættelsesforhold i vores folkeskoler én dag om ugen. De bliver værdifulde ekstra hænder og får samtidig vigtig praksiserfaring med sig i uddannelsen.

Her skal være godt at blive gammel

Der er også behov for at se på vores ældre medborgeres trivsel i skyggen af corona. I de kommende år vil vi have fokus på at styrke de tilbud, vi har i kommunens aktivitetscentre. Vi ved, at mange ældre har været ensomme og manglet de fællesskaber, der er med til at give livskvalitet. Vi skal sikre rammerne for, at de ældre mennesker igen kan komme ud og være sammen om meningsfulde gøremål.

Vi bliver flere og flere ældre borgere i samfundet og også i Svendborg Kommune. Det er glædeligt, at Svendborg er et sted, man gerne vil bo i seniortilværelsen, og jeg ser en vigtig opgave i at skabe mangfoldige boformer, så vi får plads til alle. Her skal være mulighed for at bo i ældrecentre med høj kvalitet, hvor livsglæde og omsorg er i højsædet. Her skal være seniorboliger, hvor der er mulighed for at leve i fællesskab med andre eller alene, hvis det er det, man ønsker.

Derfor vil vi:
  • Sikre flere voksne og skabe flere pladser til børn i vores daginstitutioner.
  • Prioritere handicapområdet og psykiatrien.
  • Styrke vores tilbud i kommunens aktivitetscentre. 
  • Indbygge studiejob i vores nye læreruddannelse og dermed sikre flere hænder i vores folkeskole.
  • Etablere flere ældreboliger. Efterspørgslen på seniorboliger stiller også krav til yderligere handling. Og det er godt for alle - når ældre flytter i seniorboliger, skaber det plads til nye familier i det hus, de typisk fraflytter.