Naturen og den grønne omstilling

Vi tager ansvar for den grønne omstilling

Forbruget af el er stærkt stigende, og der er intet der tyder på, at kurven ikke fortsætter opad. I de kommende år omstiller transport og industri sektorerne sig langsomt, men sikkert, til at forbruge mere el og langt mindre fossile brændstoffer. Omstillingen skal være grøn. Det er ikke bare vores eller kommunens ambition, men et nationalt ønske. Heldigvis får vi hjælp til at løse den udfordring fra de havvindmølleparker, som allerede er rejst, og som vil blive rejst i de kommende år. Frem mod 2030 vil havvindmølleparker byde ind med næsten 50% af vores strømforbrug. Og hvordan finder vi så de sidste 50%? På nuværende tidspunkt er solceller og vindmøller de to bedste muligheder. Derfor skal vi finde en fornuftig fordeling af sol- og vindenergi. 

Et enigt Folketing understreger i Energiaftalerne fra både 2018 og 2020, at landvind skal være en del af løsningen for fremtidens grønne energi. Energistyrelsens bud er, at 15% skal komme fra sol, og resten fra landvindmøller. Man kan naturligvis vælge at overhøre dette, men så træffer man også et valg - ikke kun et fravalg. Man vælger at fortsætte afbrændingen af kul og brunkul for at producere fremtidens el. Lad mig derfor vedstå, at vi – efter Socialdemokratiets overbevisning – ikke kommer uden om vindmølle- og solcelleprojekter. Vi ved, at det let antænder et bål, når vi siger det. Men det er ikke et bål, man kan varme og hygge sig ved. For der er ingen lette løsninger. Og vi hverken kan - eller skal - forlade os på, at andre eller fremtiden løser klimaudfordringerne for os. Vi kan ikke redde hele verden fra Sydfyn, men vi må tage vores del af ansvaret.

Naturen skal have mere plads

Skovrejsningsprojektet imellem Skårup og Svendborg er meget ambitiøst. Målsætningen er at rejse over 500 ha skov. Formålet er at beskytte grundvandet inden for området, hvorfra Skovmølleværket henter drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2. Svendborg Kommunes løbende opkøb af jord til skovrejsning skal foretages i et samarbejde mellem Svendborg Vand og Naturstyrelsen.

Samtidig skal vi sørge for at passe på naturen omkring os. Derfor vil vi gerne skabe flere grønne oaser i vores kommune, hvor naturen kan få frit spil. Det gør vi ved at lade grøftekanter gro vildt. Ved at skabe skovrejsning og passe på alle de skønne områder, vi har rundt om i kommunen. Når naturen får frit spil, får vi et rigere dyreliv, bedre grundvand og friskere luft. Naturen omkring os er med til at skabe trivsel for os, der bor her, og tiltrækker mange gæster udefra, som kommer for at nyde den Sydfynske natur.

Vores unikke område skal UNESCO certificeres

Øhavets natur med lavvandede områder, talrige småøer og en varieret kystlinje er helt særlig og forklaringen på, at vi gennem tiden har kunne og stadig udvikler øliv, søfart og landbrug på Sydfyn og øerne. Det er vores områdes særkende, og derfor har vi valgt sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune at gå efter at blive certificeret UNESCO Geopark. Den Sydfynske naturs særegenhed trækker strenge tilbage til sidste istid. Dengang var Danmark landfast med Sydengland og Sydsverige, og Det Sydfynske Øhav og Fyn var ét sammenhængende landområde med bakker, skove og søer. I takt med at de sidste store iskapper smeltede, steg vandstanden i verdenshavene, og havstigningen skabte Det Sydfynske Øhav - et druknet istidslandskab i verdensklasse og en UNESCO certificering værdig.

Derfor vil vi:
  • Udvikle vind- og solenergiprojekter for at udfase afbrændingen af kul, som skaber store mængder af drivhusgasser.
  • Udfase af benzin- og dieseldrevne lokalbusser fra 2024.
  • Plante mere skov for at beskytte vores drikkevand, klimaet og skabe flere rekreative muligheder for vores borgere.
  • Komme i mål med UNESCO GeoPark-certificeringen, som skal bidrage til at styrke Det Sydfynske Øhavs turismepotentiale.