Uddannelse og Erhverv

Vi skal skabe rammerne for fremtiden

I Svendborg Kommune skal vi skabe virksomhederne nedefra. Vi kan ikke forvente at store virksomheder uden videre slår sig ned her på Sydfyn. De store virksomheder, vi har i dag, som Halberg, C. C. Jensen og SH-Group er skabt af mennesker med veneration for området. Derfor skal fremtidens virksomheder udvikles i et samarbejde mellem f.eks. Fremtidsfabrikkerne, private kontorfællesskaber, SIMAC, det nye maritime erhvervshus, Marlog og Erhvervsskolen. Vi har i Svendborg brugt meget tid på at drøfte, hvordan vi bevarer og beskytter vores maritime kulturarv. Lige nu står vi i mulighedernes land, hvor vi med klogskab og fulde sejl kan skabe fremtidens arbejdspladser i Det Blå Danmark. 

SIMAC er i fuld gang med at bygge en moderne vidensinstitution for fremtidens maskinmestre og navigatører på Nordre Kaj. Det har kunne høres og mærkes over hele byen, men i 2023 vil byggeriet stå færdigt. Det betyder, at SIMAC får topmoderne faciliteter og kan tilbyde nogle af de mest attraktive studiepladser i hele Danmark. Derudover har jeg denne sommer underskrevet en købsaftale om SIMAC`s nabogrund. Køberen er et nystiftet selskab – Det Maritime Erhvervshus P/S. Det er et selskab stiftet af lokale kræfter f.eks. Carl Aage Jensen, Cai Larsen og Henrik Halberg. Deres selskab går nu i gang med at opføre et maritimt erhvervshus, der skal skabe de bedste rammer for maritime virksomheder og nye start-ups. 

Sammen kan vi tiltrække nye uddannelser

Det næste skridt er også parat. Ved siden af det maritime erhvervshus vil vi danne et uddannelsescenter for vores professionsuddannelser. Det kan blive aktuelt, fordi folkeskolelæreruddannelsen bliver genetableret i Svendborg. Med regeringens udspil til en nærhedsreform blev Svendborg tilgodeset, som det eneste sted på Fyn. Reformens økonomiske rammer, der gør det muligt at oprette nye uddannelser uden for de store universitetsbyer. Og vi er klar. Vi har sammen med UCL lavet et stærkt bud på, hvordan en ny læreruddannelse i Svendborg får en unik profil. I Socialdemokratiet vil vi bruge dette momentum til at fremtidssikre vores sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelse. UCL skal have muligheden for at bygge på Nordre Kaj. Vi kan sammen skabe et helt nyt uddannelsesmiljø med 2000 unge mennesker på vores havnekant, så uddannelserne kan udvikle sig i fællesskab. Vi fremtidssikrer på den måde velfærdsuddannelserne på Sydfyn og gør det samtidig attraktivt for de unge, som enten vælger velfærdsuddannelserne eller de maritime uddannelser, fordi de bliver en del af et stort fællesskab. Og vigtigst af alt - når der igen skal flyttes studiepladser ud fra de store byer, og det skal der - står Svendborg klar til at tage imod med et lækkert campusmiljø. Hvis vi lykkes med det, udvikler vi havnen på den måde, som de fleste ønsker det. Erhverv og Uddannelser får pladsen ved kajkanten og skaber liv, mens boligerne bliver lagt i anden række. Der er i forvejen mange arbejdspladser i uddannelsessektoren på Sydfyn - det kan blive til endnu flere.

Udvikling kræver plads

Byggeriet buldrer i Svendborg. Vi har igennem de seneste par år oplevet en gunstig befolkningsudvikling og er nu ganske tæt på at krydse 59.000 borgere (58.877 pr 1.juli). Mange af tilflytterne er velstillede børnefamilier. Og mange af dem kommer fra København. Det er en af årsagerne til, at der fuld gang i byggeriet. Jeg tror aldrig, at man før har set så mange byggekraner i Svendborg. Det afspejler sig også i antallet af byggeansøgninger. For 4-5 år siden fik vi typisk 100 sager pr. måned. I år er gennemsnittet 300! Vi er lykkedes med at forkorte vores byggesagsbehandlingstider betragteligt, bl.a. ved at tilføre flere ansatte. Det betyder, at vi nu er klart hurtigere end de nationale servicemål. Det må ikke blive en sovepude, for naturligvis kan vi gøre det endnu bedre. Men det skal anspore os.

Udviklingen i kommunen handler både om spændende boligprojekter som Nordrepark og lækre boliger ved De Syv Høje i Rantzausminde og flere andre steder. Men det handler også om den livgivende energi og optimisme i at give liv til gamle ikoniske bygninger som Skårup Seminarium, Kogtved Søfartsskole og Nordre Skole, der alle har stået tomme i lang tid. I Tankefuld har vi – langt om længe – også fået hul på bylden. Det er vigtigt at understrege, at der bygges mange fine og dyre boliger i disse år i Svendborg kommune, men vi har altid blik for behovet hos mennesker med en almindelig eller beskeden økonomi. Næsten 400 almene boliger er bygget eller under opførelse. Det er et led i en målrettet strategi for at løfte boligstandarden. I Svendborg skal alle have ret til at bo ordentligt.

Derfor vil vi:
  • Tage ansvar for at skabe rammerne, så erhvervslivet kan blomstre ved at levere trygge daginstitutioner, gode skoler og en attraktiv infrastruktur.
  • Fremtidssikre vores velfærdsuddannelser ved at samle dem i et kraftcenter og tiltrække nye uddannelser via et attraktivt studiemiljø på havnen i Svendborg. 
  • Fastholde den tætte dialog med erhvervslivet - for derigennem opstår løsningerne.